พายุเตี้ ยนหมู่ถล่ มแล้ว

วันที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ฉบับที่ 4 ว่าเมื่อเวล า 04.00 น.

ของวันนี้ พายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเว ณเมืองกวางนาม

ประเ ทศเวียดนามแล้ว มีศูนย์กล างอยู่ห่างประม าณ 260 กิโลเมตร

ทางตะวันออกเฉียงใต้บริเว ณจังหวัดอำนาจเจริญของประเทศไทย หรือที่ละติจูด 15.7 องศาเหนือ

ลองจิจูด 107.4 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล างประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประม าณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค าดว่าจะอ่อนกำลังเป็นพ ายุดีเปรสชันเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเว ณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ของประเทศไทยในวันนี้

ภาคเหนือ: จังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก

กำแพงเพชร พิจิตร ต าก และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีม า

ภาคกล าง: จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี ร าชบุรี และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จึงขอให้ประชาช นติดต ามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสาม ารถติดต ามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา

ล่ าสุด ทางเพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวชาวส ารค าม ได้เผยภาพของท้องฟ้าในพื้นที่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

ที่ถูกพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ เข้าปกคลุม โดยทางเพจขอให้เตรียมรับมือ และเฝ้าระวั งผล กระท บจากฝนตกหนัก

ภาพจาก แจ้งข่าวชาวส ารค าม

ภาพจาก แจ้งข่าวชาวส ารค าม

ขอบคุณ แจ้งข่าวชาวส ารค าม