ร าค าน้ำมันวันนี้ปรับขึ้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้ าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และบริษัท บ างจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หรือ BCP ประกาศปรับขึ้นร าค าน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร กลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

และ E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 2564

สำหรับร าค าให ม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 30.75 บ าท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 30.48 บ าท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 29.24 บ าท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 23.24 บ าท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 27.44 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 27.69 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S อยู่ที่ 30.69 บ าท/ลิตร

Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 35.46 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ร าค าดังกล่ าวยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม.

ข้อมูลsiamstreet.