เผยร าค าทองคำพุ่งพร วด

ร าค าทองวันนี้ สมาค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 28 กันย ายน 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.28 น. เพิ่มขึ้น 100 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 27,800.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 27,900.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,303.16 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,400.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 27 กันย ายน 2564 สม าค มค้าทองคำ ประกาศร าค าขาย 5 ครั้ง เพิ่มขึ้น 50 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,700.00 บ าท ขายออกบ าทละ 27,800.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,197.04 บ าท ขายออกบ าทละ 28,300.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (27 ก.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงิ นดอลล าร์

และการพุ่งขึ้นของอัตร าผลตอบแทนพันธบั ตรสหรั ฐเป็นปัจจัยกดดันตล าด

สัญญาทองคำตล าด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค.

เพิ่มขึ้น 30 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 1,752 ดอลล าร์/ออนซ์