สถิ ติตัวเล ขย้อนหลัง1ตุล าค ม

สำหรับการออกสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลใน ประจำวันที่ 1 ต.ค.2564 ซึ่งเป็นรอบที่ตรงกับวันศุกร์

โดยการออก ร างวัลรอบนี้ บรรดานักหาเ ล ขต่างออกสืบเส าะหาเล ขดังมาซื้อลอตเตอรี่

วันนี้จะพาม าส่องสถิติเล ขออกย้อนหลัง วันที่ 1 ต.ค. ก่อนหน้านี้กันค่ะ

ประจําวันที่ 1 ตุล าค ม 2563

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 837893

เลขท้าย 2 ตัว 59

เลขหน้า 3 ตัว 594 , 757

เลขท้าย 3 ตัว 110 , 595

ประจําวันที่ 1 ตุล าค ม 2562

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 691197

เลขท้าย 2 ตัว 59

เลขหน้า 3 ตัว 392 , 920

เลขท้าย 3 ตัว 606 , 797

ประจําวันที่ 1 ตุล าค ม 2561

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 452643

เลขท้าย 2 ตัว 99

เลขหน้า 3 ตัว 594 , 726

เลขท้าย 3 ตัว 561 , 810

ประจําวันที่ 1 ตุล าค ม 2560

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 880714

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขหน้า 3 ตัว 611 , 726

เลขท้าย 3 ตัว 462 , 952

ประจําวันที่ 1 ตุล าค ม 2559

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 887102

เลขท้าย 2 ตัว 33

เลขหน้า 3 ตัว 194 , 280

เลขท้าย 3 ตัว 017 , 458

ประจําวันที่ 1 ตุล าค ม 2558

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 594825

เลขท้าย 2 ตัว 07

เลขหน้า 3 ตัว 175 , 918

เลขท้าย 3 ตัว 440 , 799

ประจําวันที่ 1 ตุล าค ม 2557

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 375615

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขท้าย 3 ตัว 086 , 159 , 251 , 520

ประจําวันที่ 1 ตุล าค ม 2556

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 647882

เลขท้าย 2 ตัว 14

เลขท้าย 3 ตัว 028 , 324 , 576 , 650

ประจําวันที่ 1 ตุล าค ม 2555

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 124025

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขท้าย 3 ตัว 291 , 554 , 873 , 940

ประจําวันที่ 1 ตุล าค ม 2554

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 511052

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขท้าย 3 ตัว 104 , 189 , 499 , 957

อย่ างไรก็ต าม สำหรับใครที่ยังไม่เล ขให้ซื้อ ส าม ารถเลือกเ ลขที่ชอบซื้อต ามกันได้เลยจ้า