เผยร าค าน้ำมันปรับขึ้นเรื่อยๆ

ปตท. และบ างจ ากปิโตรเลียม ประกาศป รับขึ้น “ร าค าน้ำมัน” ทุกช นิด กลุ่มแก๊สโซฮอล์ขึ้น 40 สต.

ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกช นิดขึ้น 60 สต. มีผลตี 5 วันพรุ่งนี้

วันที่ 29 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้ าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

และบริษัท บ างจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประก าศปรั บขึ้นร าค าน้ำมัน

กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต างค์/ลิตร กลุ่มดีเซลทุกช นิดปรับขึ้น 60 สต างค์/ลิตร และ

E85 ปรับขึ้น 20 สต างค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 30 ก.ย. 2564

สำหรับร าค าให ม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 31.15 บ าท/ลิตร,

GSH91S EVO อยู่ที่ 30.88 บ าท/ลิตร,

GSH E20S EVO อยู่ที่ 29.64 บ าท/ลิตร,

GSH E85S EVO อยู่ที่ =23.44 บ าท/ลิตร,

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 28.04 บ าท/ลิตร,

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 28.29 บ าท/ลิตร,

Hi Diesel S อยู่ที่ 31.29 บ าท/ลิตร,

Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 36.06 บ าท/ลิตร,

ข้อมูล thairath