6วิธีสังเก ตุว่าใครกำลังอิจฉ าคุณ

6วิธีสังเก ตุง่ายๆ ใครอิจฉา ใครปั้นหน้า ลึกๆ แล้วในใจเขาไม่ได้ห วังดีกับคุณ

1 ดูท่าทางดีใจเมื่อเห็นเร าล้มเหลว ชอบแข วะ และพูดถึงให้เร าสั่นสะเทือนใจ

2 เสแสร้งด้วยความไม่จริงใจ ต่อหน้าก็จะชื่นชมคุณเป็นอย่ างดี ลับหลังก็จะเบะปากม องบน คนพวกนี้คบไปก็มีแต่ความห า ย

3 เวล าเร ามีความสุขเขาจะหายหน้าไปเลย เพร าะทนเห็นไม่ได้

4 ชอบลอ กเลี ยนแบบ

ชอบเลีย นแบบในสิ่งที่คุณมีเขาจะทำทุกวิถีทางแม้กระทั่ง ในเรื่องของความเป็นตัว ของตัวเอง การแต่งตัว

และการใช้พฤติก ร ร มที่เลี ยนแบบของตัวคุณ รวมถึงแนวคิด ในการใช้ชี วิต

5 ดูถูกสิ่งที่คุณ สำเร็จ คิดว่าคนอื่นก็ทำได้เหมือนกัน ใครๆ ก็ทำได้ ไม่ได้ตื่นเต้ นหรือดีใจไปกับคุณ

6 เอาแต่ วิจารณ์ คอยหาแต่ข้อบกพร่องของเร า

ทั้งนี้ เมื่อรู้แล้วก็ให้ถอยห่ างดีกว่า อย่ าไปตอบโต้ ใครจะอิจฉ าก็ช่างเขา

ทำตัวเองให้มีความสุขก็พอ เดี๋ยวนี้ ใคมีความสุขกว่าคนนั้นชนะ

เหมือนดังคำกลอนที่ว่าเอาไว้

อันนิ นท ากาเล เหมือนเทแกลบ

มันไม่แสบ เหมือนเอาตูด ไปครูดหิน

แม้นองค์พระ ปฏิม า ยังร าคิน

มนุษย์เดินดิน หรือจะสิ้น คนนินทา

ที่ม า profession-j55 cities.trueid