สุนั ขใช้2ข าล ากตัวเล ขให้

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 ที่ผ่ านม า มีร ายงานว่า ภายในกลุ่มไลน์ของมูลนิธิกู้ภั ยอัมรินทร์ใต้กระบี่ อ.ลำทับ-พรุดินนา

ได้มีการนำคลิปของสม าชิกกู้ภั ยที่ได้จากกล้องวงจรปิดของบ้ าน นำม าลง ซึ่งเป็นคลิปของสุนัขฝูงหนึ่ง จำนวน 3 ตัว

ได้ม าที่หน้าบ้ านจากนั้นก็มีสุนัข 1 ตัว ได้เดินขาหลังล ากทั้ง 2 ขา ล ากไปต ามพื้นซึ่งได้มีการปูหินเกล็ดรองพื้น

โดยสุนัขได้เดินขาล ากเป็นวงอยู่ 3-4 รอบ ก่อนที่ทั้งฝูงจะออกจากจุดดังกล่ าวไป

น ายอิศเรศ เพ็ชรร่วง อายุ 35 ปี อยู่บ้ านเลขที่ 206 ม.5 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม ซึ่งเป็นสม าชิกกู้ภั ยอัมรินทร์ใต้

ระบุว่า ตอนเช้าวันนี้ ตนตื่นขึ้นม าเห็นที่ล านพื้นหน้าบ้ านที่ปูด้วยหินเกล็ด

มีรอยวาดเป็นทางวงกลมคล้ ายเลข 6 เลข 0 และ 8 ไว้ ก็เลยสงสัยตอนแรกคิดว่าคงเป็นวัยรุ่นเข้าม าวาดไว้

จึงได้เปิดกล้องวงจรปิดดูก็พบว่าที่แท้เป็นสุนัข

ซึ่งก็แปลกใจอย่ างม ากที่สุนัขทำไมถึงได้ทำท่าทางแบบนั้นทั้งๆที่เป็นสุนัขปกติดี หลังวาดเสร็จก็จากไปเหมือนไม่มี

อะไรเ กิดขึ้นเลย ซึ่งเพื่อนๆ ในกลุ่ม ก็เลยมีการแซวกันว่าสุนัขอาจจะม าให้โ ชคก็ได้

สำหรับฝูงสุนัขดังกล่ าวเป็นสุนัขของบ้ านญาติๆ ที่เลี้ยงไว้ และก็จะเที่ยวไปม าในหมู่บ้ าน

ขอบคุณ 77kaoded