สิ นเ ชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืม

เมื่ออยู่ในภาวะฝืดเคือง หนึ่งในทางออกก็คือการยืมเงิ น ซึ่งนอกจากการยืมเงิ นออนไลน์เเล้ว

ก็จะมีการยืมเงิ นที่ตู้ ATM ด้วย เกิดเป็นคำถามว่าเร าสามารถยืมเงิ นผ่ านบัตร ATM กรุงไทยได้ไหม

ทำอย่างไรบ้ าง มาดูกันครับ มีอยู่ 2 กรณีด้วยกันที่เร าจะสาม ารถกดยืมเ งินผ่ านบัตร ATM กรุงไทย/ทำเป็นเงิ นด่วน

โอนเข้าบัญชีกรุงไทยได้ ดังนี้

1.ยืมเงิ นผ่ านบัตร ATM กรุงไทย (สหกรณ์)

กรณีเเรก บัตร ATM กรุงไทย สามารถใช้ยืมเองฉุกเฉิ นผ่ านตู้ ATM ได้

หากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรั พย์ ซึ่งขั้นตอนในการยืมเ งินผ่ านบัตร ATM กรุงไทยด้วยวิธีนี้ก็ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

-เสียบบัตร ATM กรุงไทย, กดรหัส เเล้วเลือกบริการอื่นๆ

-เลือกบริการอื่นๆ อีกครั้งเเล้วกดที่สหกรณ์ออมทรั พย์

-กดรับเ งินกู้ เเล้วระบุจำนวนเงิ นที่ต้องการกู้

-รอรับสลิป โดยการยืมเงิ นผ่ านบัตร ATM จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาค าร

-ถอนเงิ นที่ยืมมาได้เลย

ซึ่งการยืมเ งินผ่ านบัตร ATM กรุงไทยด้วยวิธีนี้ สำหรับผู้ที่ออมเงิ นกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกอยู่เท่านั้น

2.ยืมเงิ นผ่ านบัตร ATM กรุงไทย (บัตรเ งินด่วนกรุงไทย)

กรณีสอง ในกรณีที่สองนี้คือการยืมเ งินจากตู้ ATM (ที่หล ายท่านเรียกว่ายืมเงิ นจากบัตร ATM กรุงไทย)

ผ่ านบัตรกดเ งินสด KTC Proud ซึ่งสามารถสมั ครเพื่อใช้ยืมเ งินด่วนผ่ านตู้ ATM ได้สะดวก รวดเร็วมากๆ

ในอัตร าดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้นอกระบบ

โดยสามารถส มัครบัตรกดเ งินสด KTC Proud (บัตรเงิ นด่วน) ได้เพียงมีร ายได้สูงกว่าเดือนละ 12,000 าท

เเละมีอายุงานในที่ปัจจุบันมากกว่า 4 เดือน เพื่อใช้ยืมเงิ นที่ตู้ ATM ผ่ านบัตร KTC Proud ในย ามฉุ กเฉิน

นอกจากนั้นจะเบิกถอนเงิ นสดออนไลน์ ผ่ านเเอพ KTC Mobile เป็นเ งินด่วนโอนเข้าบัญชีกรุงไทย ก็ยังได้

เเละยังใช้ผ่อนชำระ 0% หรือผ่อนเเบบมีดอกเบี้ย ได้นานสูงสุดถึง 24 เดือนได้ด้วย

โดยทาง KTC ก็ได้เเจ้งว่าการสมั ครนี้ไม่มีค่ าธรรมเนียมตลอดชีพ มีวงเงิ นอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของร ายได้

(10,000-3 ล้ านบ าท) ทร าบผลอนุมัติใน 5 วันทำการ

เมื่อสมั ครบัตร KTC Proud เเล้ว (ทางไปสมั คร:KTC Proud มีโปร ดอกเบี้ย 0.93% ต่อเดือน)

จะได้รับเงิ นสดก้อนเเรกโอนเข้าบัญชีใน 1 วันหลังอนุมั ติ

สามารถใช้บัตร KTC Proud นี้ยืมเงิ นที่ตู้ ATM กรุงไทยเเละตู้ ATM ธนาค ารอื่นๆได้เลย

ขอบคุณข้อมูล raochanaa