ราคาทองวันนี้ขยับลง

สำหรับราคาทองล่าสุดในวันนี้ ราคาทองคำประจำวันที่ 19 พ.ย.2564 ปรับราคาลง 50 บาท

เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยราคาขา ยออกทองรูปพรรณ

อยู่ที่ 29,250 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ

Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.21 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ ออยู่ที่บาทละ 28,650 บาท ขา ยออก 28,750 บาท

ตามประกาศครั้งล่าสุด ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ

28,136.96 บาท และขา ยออกที่ราคา 29,250 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot

อยู่ที่ 1,861.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 19 พ.ย.2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้ อ บาทละ 28,650 บาท

ขา ยออก บาทละ 28,750 บาท

ทองรูปพรรณ

รับซื้ อ บาทละ 28,136.96 บาท

ขา ยออก บาทละ 29,250 บาท