เผยด วง 2 ร าศี พ้นเดือนนี้เตรียมรับทรั พย์

หากเอ่ยถึงชื่อ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เชื่ อได้เลยว่าทุกคนต้องรู้จัก เพราะเป็นหมอดู

ชื่อดังและมีการดูด วง ที่เป็นเอกลักษณ์ และมีคนสนใจเป็นอย่ างมาก

ในช่วงนี้ด วงชะตาของแต่ละร าศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและ

เปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยถึงด วงพ้นเดือนพ.ย. เตรียมพบทางสว่าง ปัญหาคาราคาซังที่

สะสมมาทั้งเดือน ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องความรัก อดทนอีกนิด เตรียมพบทางออก คลี่คลาย

สำหรับ 2 ร าศี ประกอบด้วย ร าศีสิงห์ ร าศีพิจิก โดยทั้ง 2 ร าศี พ้นเดือนพ.ย. เตรียมพบทางสว่าง

ปัญหาคาราคาซังที่สะสมมาทั้งเดือน ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องความรัก อดทนอีกนิด

เตรียมพบทางออก คลี่คลาย