เผยด วง 12 ร าศี สุดปังด วงเฮงยื่นหนึ่ง

หากเอ่ยถึงชื่อ อาจารย์คฑา ชินบัญชร เชื่ อได้เลยว่าทุกคนต้องรู้จัก เพราะเป็นหมอดู

ชื่อดังและมีการดูด วง ที่เป็นเอกลักษณ์ และมีคนสนใจเป็นอย่ างมาก

ในช่วงนี้ด วงชะตาของแต่ละร าศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทาง

ที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง

อาจารย์คฑา ชินบัญชร เผยเฮงยืนหนึ่ง 12 ร าศี ประจำวันที่ 21-26 พ.ย.2564

ร าศีใดมีโช คที่ดี ถึงงานจะยุ่งแต่เฮงปังทุกเรื่อง

ร าศีมังกร (15 ม.ค.-12 ก.พ.) มีโช คที่ดี มีความรัก อาจพบรักคนอายุน้อยกว่า

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ.-14 มี.ค.) งานเกษตร อุปกรณ์ พันธุ์ไม้สวยงามโดดเด่น

ร าศีมีน (15 มี.ค.-12 เม.ย.) เด่นงานต่างประเทศ ธุรกิจขนส่ง การท่องเที่ยว

ร าศีเมษ (13 เม.ย.-14 พ.ค.) เด่นงานวิศวกร สถาปนิก เสื้อผ้า ของสวยงาม

ร าศีพฤษภ (15 พ.ค.-14 มิ.ย.) สุดยอดเฮงยืนหนึ่ง ธุรกิจโดดเด่น ถึงงานจะยุ่ง แต่เฮงปังทุกเรื่อง

ร าศีมิถุน (15 มิ.ย.-14 ก.ค.) งานประจำ งานสาธารณสุข ได้ต่อยอดสิ่งใหม่ เดินหน้าลุย คุยได้เลย

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค.-15 ส.ค.) ครู อาจารย์ กลุ่มงานวิชาการ งานด้านกีฬา นักกีฬา โดดเด่นเป็นพิเศษ

ร าศีสิงห์ (16 ส.ค.-16 ก.ย.) งานขาย ธุรกิจเครือข่ายโดดเด่น ได้พบรักจากการทำงานและการเดินทาง

ร าศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.) งานต่างประเทศ การติดต่อสื่อสาร ธุรกิจส่งออกโดดเด่นเป็นพิเศษ

ร าศีตุลย์ (17 ต.ค.-15 พ.ย.) ธุรกิจขนส่ง งานที่ต้องเดินทางโดดเด่น งานประจำปรับเปลี่ยนดีขึ้น

ร าศีพิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.) กลุ่มงานราชการมีผู้ใหญ่ส่งเสริม ได้รับการสนับสนุนที่ดี

ร าศีธนู (16 ธ.ค.-14 ม.ค.) ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม งานบริการ งานบันเทิง โดดเด่นมากขึ้น

อาจารย์คฑา เผย เฮงยืนหนึ่ง 12 ร าศี รีบดูเลย ร าศีใดมีโช คที่ดี-สุดยอดเฮงยืนหนึ่ง