เผยด วง 2 ราศี ก่อนสิ้นปีขาขึ้น เตรียมรับทรั พย์ก้อนโต

หากเอ่ยถึงชื่อ ทศพร ศรีตุลา เชื่ อได้เลยว่าทุกคนต้องรู้จัก เพราะเป็นหมอดู

ชื่อดังและมีการดูด วง ที่เป็นเอกลักษณ์ และมีคนสนใจเป็นอย่ างมาก

ในช่วงนี้ด วงชะตาของแต่ละร าศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดี

และเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยถึงด วงชะตา 2 ร าศี ชีวิตอยู่ในช่วงน้ำขึ้นให้รีบตัก โค้งสุดท้ าย

ก่อนสิ้นปี อาจจะมีงานเข้ามาล้นมือ แต่เป็นช่วงต้องตักตวงกอบโกย เพราะเป็นปลายปีที่

งานดีมีโอกาสงอกเงย ส่งผลต่อความเฮงถึงปีหน้า

สำหรับ 2 ร าศี ประกอบด้วย ร าศีเมถุน ร าศีกุมภ์ โดยทั้ง 2 ร าศี ชีวิตอยู่ในช่วงน้ำขึ้นให้รีบตัก

โค้งสุดท้ ายก่อนสิ้นปี อาจจะมีงานเข้ามาล้นมือ แต่เป็นช่วงต้องตักตวงกอบโกย เพราะเป็นปลายปี

ที่งานดีมีโอกาสงอกเงย ส่งผลต่อความเฮงถึงปีหน้า