บ่ต้องลำบากแล้วนะตา 12 ล้านเป็นขอเจ้าแล้ว

ผ่านมาเป็นที่เรียบแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรั ฐบาล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
077258

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
739 740
เลขท้ าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
401 485

เลขท้ าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
82

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
077257
077259

ผลสลากกินแบ่งรั ฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
303780 953223 813107 425815 082736

ผลสลากกินแบ่งรั ฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
205386 344379 141265 889372 236522
062798 071808 137779 678273 376897

ผลสลากกินแบ่งรั ฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
512115 149268 962421 181287 398158
179517 462939 822365 267661 499894
524517 239271 607591 610231 183684
844778 807187 406890 004969 689815

343651 424100 126096 138203 611485
846552 071318 872200 661675 751933
383667 676765 221359 117488 981544
959502 049201 549070 831441 241706
954486 087044 819551 746831 904216
906309 235426 838473 933186 595084

ล่าสุดได้มีผู้ถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า ดีใจกับเศร ษฐีบ้ านโคกน้อย 12ล้าน

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ เต้ยเต้ย เทินสระเกษ