ราคาน้ำมันวันนี้

สำหรับราคาน้ำมันล่าสุดในวันนี้ จากกรณีปั๊ม PTT Station และปั๊มบางจาก ประกาศปรับลดราคาขา ย

ปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร

กลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 2 ธ.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ประกอบกับผลจากนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับสูตร

น้ำมันดีเซลเหลือชนิดเดียวคือ ดีเซล บี7 จากเดิมมี 3 ชนิด คือ บี7 บี10 และ บี20 มีผลตั้งแต่

วันที่ 1 ธ.ค.64-31 มีนาคม 2565 เพื่อลดต้นทุนราคาน้ำมันจากการผสมไบโอดีเซล หรือ บี100

และลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่งให้ล่าสุดวันนี้ ราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่า 28 บาทต่อลิตร เหลือ 27.84 บาทต่อลิตร

ข้อมูลจากสนพ.