ราทองล่าสุดวันนี้

หากใครที่ต้องกาจะขายทองคำในวันนี้ ราคาทองคำประจำวันมรา 12 ม.ค.2565 ปรับราคาขึ้น 50 บาท

เทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 29,200 บาท

อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.23 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บาทละ 28,600 บาท ขายออก 28,700 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 28,091.48 บาท และขายออกที่ราคา 29,200 บาท

ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,819.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 12 ม.ค.2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้ อ บาทละ 28,600 บาท

ขายออก บาทละ 28,700 บาท

ทองรูปพรรณ

รับซื้ อ บาทละ 28,091.48 บาท

ขายออก บาทละ 29,200 บาท