มะพร้าวลูกละแสน บ้านใครมีรว ยแล้ว

เป็นอีกเรื่องราวฮือฮาที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ต วันนี้ 12 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนนงนุช

เมืองพัทย า จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทย า นำนายฮก ซอร์พวน

(Mr. Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย และคณะฑูต เยี่ยมชมสวนนงนุชพัทย า

พร้อมชมมะพร้าวทะเล ซึ่งมีลูกสุกพร้อมกัน จำนวน 3 ลูก

พร้อมปอกเปลือกมะพร้าวทะเลสุกซุ่งหาย ากให้ชมอีกด้วย โดยต้นมะพร้าวทะเลที่นำลูกมาปอกเปลือก

ในครั้งนี้ นำมาปลูกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542 ซึ่งเป็นต้นที่ 4 มีอายุประมาณ 32 ปี และเคยสุกในต้น

เดียวกันมาแล้ว จำนวน 3 ลูก มะพร้าวทะเลต้นนี้มีความแข็งแร งสมบูรณ์ ผลดก และมีผลขนาดใหญ่

ทั้งต้นมี 28 ผล เคยเก็บไปแล้ว 3 ผล และเก็บในวันนี้อีก 3 ผล เตรียมนำไปขย ายพันธุ์ ต่อไป

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทย า เปิดเผยว่า สำหรับมะพร้าวทะเล หรือมะพร้าวแฝด

(LODOICEA MALDIVICA) จัดเป็นปาล์มช นิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะเล็กๆ ในหมู่เกาะซีเซลล์

ในมหาสมุทรอินเดีย มีเมล็ดขนาดใหญ่และหนักที่สุดในโลก

ซึ่งสวนนงนุชพัทย า มีพันธุ์ปาล์มมากถึง 863 ช นิด และกว่า 100 ช นิด อยู่ที่สวนนงนุชพัทย าเท่านั้น

ทั้งนี้ได้รับการรับรองจาก สมาคมปาล์มนานาชาติว่า มีปาล์มมากช นิดที่สุดในโลก จากการเป็นเจ้าภาพ

ในการจัดงานประชุมปาล์มนานาชาติ (International Palm Society 1998 หรือ IPS 1998 )

ปัจจุบันสวนนงนุชพัทย ามีต้นมะพร้าวแฝด หรือมะพร้าวทะเลอยู่ในความดูแล จำนวน 36 ต้น

เป็นต้นตัวผู้ 4 ต้น และต้นตัวเมีย 7 ต้น ต้นที่ยังไม่ทราบเพศอีก 25 ต้น ซึ่งอนาคตมีแนวโน้มจะ

มีจำนวนมากขึ้น สำหรับมูลค่าต่อผลมะพร้าวแฝด 1 ลูก จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1 แสนบาท

และที่เป็นต้นกล้าราคาอยู่ที่ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท

หลังจากชมการปอกมะพร้าวทะเลที่หาย ากแล้ว คณะทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้เดินทางขึ้น

เขาบันไดกฤษ เพื่อร่วมปลูกป่าในสวนรุกขชาติ ที่สวนนงนุชพัทย าดูแลและจัดหาพันธุ์ไม้หาย ากมา

รวบรวมไว้ที่สวนแห่งนี้ เพื่อเป็นมรดกของชาติอีกด้วย