วิธีทำแอร์ให้เย็นฉ่ำ

เพิ่มอุณหภูมิแอร์ตอนกล างคืน

ตอนกล างคืนจะเป็นช่วงที่ไม่มีแสงแดดส่องเข้ามา อุณหภูมิในอากาศจึงเย็นสบ ายกว่าในช่วงกล างวันลงมาสักหน่อย

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ให้ปรับอุณหภูมิของแอร์ขึ้นไปสัก 1-2 องศา (จาก 23 องศา เป็น 25 องศา)

ในช่วงที่นอนหลับ ก็จะช่วยให้สามารถประหยัดค่ าไฟในเดือนนั้นๆ ได้สูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์เลยนะ

ปิดประตูหน้าต่ างให้สนิท

ก่อนเปิดแอร์ทุกครั้ง ควรปิดประตูหน้าต่ างให้สนิทเสี ยก่อน

เพร าะหากปล่อยให้อากาศภายนอกไหลเข้ามาภายในห้องก็อาจทำให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้น แถมยังเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานอีกด้วยค่ะ

ใช้วิธีเปิดพัดลมร่วมกับการเปิดแอร์

อีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ความเย็นกระจายไปทั่วห้องแบบประหยัดพลังงานในช่วงเปิดแอร์

คือการเปิดพัดลมช่วยในระหว่างเปิดแอร์ ซึ่งทำให้แอร์ไม่ต้องทำงานหนัก

และยังสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้นไปที่ 26-27 องศาเซลเซียส

หลีกเลี่ยงการนำความชื้นเข้าห้อง

ปกติแล้วแอร์จะใช้พลังงานในการทำความเย็นอยู่ที่ 30% ส่วนอีก 70% เป็นพลังงานที่ใช้กำจัดความชื้น

ทำให้สภาพอากาศภายในห้องแห้ง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการนำสิ่งของที่ก่อให้เกิ ดความชื้นเข้ามาในห้อง

ควบคุมการใช้ชั่วโมงแอร์ให้เหมาะสม

การเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้ทั้งวันก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวมากๆ

แม้จะแก้ไขด้วยการปิดแอร์แค่ครู่เดียวก็ทำให้อากาศในห้องกลับมาร้อนอบอ้าวในเพียงไม่กี่วินาที

ปิดไฟในห้องแล้วรับแสงจากหน้าต่ างแทน

การเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่ างๆ ในบ้ าน นอกจากพัดลมที่ช่วยปรับความเย็นแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่ างๆ จะทำให้เกิ ดความร้อนออกมา

ส่งผลให้ห้องในหน้าร้อน มีอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในระหว่างวันที่เปิดแอร์ให้ปิดหลอดไฟฟ้า

และใช้แสงสว่างจากนอกหน้าต่ างเข้ามาแทน จะช่วยลดอุณหภูมิในบ้ านให้เย็นลง (หรือปิดม่านเพื่อป้องกันแสงแดด)

ล้ างแอร์อย่ างสม่ำเสมอ

เพื่อเป็นการใช้งานแอร์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนเข้าสู่หน้าร้อนควรทำความสะอาดแอร์

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเสื่อมสภาพการใช้งาน ทำให้แอร์เย็นฉ่ำได้มากขึ้น

ที่สำคัญแอร์เย็นแต่ไม่ทำงานหนัก ประหยัดค่ าไฟไปได้อีก

ข้อมูลseekster.