15ขั้นตอนการล้างแอร์แบบมืออาชีพ

วิธีล้ างแอร์ แบบมืออาชีพช่วยประหยัดไฟและลดฝุ่นในบ้ าน!

Checklist 15 ขั้นตอนการล้างแอร์แบบมืออาชีพ

•ถอดฝาครอบหรือหน้ากากแอร์ออกมา เพื่อล้ างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น

(Fan Coil Unit) ด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง โดยช่างจะใช้แผ่นพล าสติกคลุมตัวเครื่อง เพื่อป้องกันน้ำกระเด็นโดนพื้นและผนังบ้ าน

ล้ างทำความสะอาดแผ่นฟิลเตอร์ และแผ่นฟอกอากาศ

ล้ างทำความสะอาดพัดลมกรงกระรอกที่อยู่ตรงบริเวณด้านหลังแผ่นฟอกอากาศ

จากนั้นใช้เครื่องเป่าลม มาเป่าไล่ความชื้นของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่ างๆ

ตรวจสอบอุณหภูมิความเย็น (ยังไม่ใส่หน้ากากแอร์กลับเข้าไป)

ดูดและเป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากแอร์สู่ภายนอกเพื่อป้องกันการอุดตัน

ล้ างทำความสะอาดหน้ากากและตัวเครื่องแล้วประกอบกลับที่เดิม

•ตรวจสอบแผงควบคุม และการทำงานของเครื่องด้วยการทดลองกดรีโมตคำสั่งต่างๆ และปิดเครื่องอีกครั้ง

•ล้ างทำความสะอาดคอยล์ร้อน(Condensing Unit) ที่อยู่ภายนอกห้อง

•ตรวจวัดค่ าแรงดัน (Volt)

•ตรวจวัดค่ ากระแส (Amp)

•ตรวจวัดปริมาณน้ำย าแอร์ว่ามีน้ำย ารั่วไหลออกจากระบบหรือไม่ (ถ้าก่อนล้ างแอร์ยังเย็นดีอยู่ ก็ไม่ต้องเช็ กน้ำย า)

•ตรวจสอบสายกร าวด์เพื่อป้องกันไฟดูด

ตรวจเช็ กจุดต่อสายไฟต่างๆ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

•อาจลงน้ำย าเคลือบพื้นผิวตัวเครื่องเพื่อให้ดูให ม่อยู่เสมอ พร้อมทำความสะอาดหน้างานให้เรียบร้อย

ข้อมูลbaanlaesuan