5ต้นไม้ฟอกอากาศ ปลู กในบ้ านแล้วสดชื่น

1. พลูด่าง

หากให้เพื่อน ๆ หล าย ๆ คนลองนึกถึงไม้ประดับยอดนิยม ที่สามารถปลู กภายในบ้ านได้

ก็คงหนีไม่พ้นพรรณไม้ยอดฮิตอย่ างพลูด่าง ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยดูดซับสารแอมโมเนีย

ความสวยงามของใบไม้ที่มีลักษณะคล้ ายรูปหัวใจ และการดูแลรักษาที่ง่ายแสนง่าย

พลูด่างนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งบนดินและในน้ำ จะผสมดินกับแกลบแล้วปลู กในกระถาง

หรือปลู กในน้ำโดยหาโหลแก้วสวย ๆ มาใส่ก็ได้เช่ นกัน

2. ลิ้นมังกร

สำหรับลิ้นมังกรนั้นก็นับเป็นอีกหนึ่งพรรณไม้ประดับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน

เพร าะนอกจากจะมีรูปทรงของใบไม้ที่มีเอกลักษณ์ มาพร้อมลวดล ายและสีสันที่แตกต่างกันไปบนแต่ละใบ

ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

ไม่ว่าจะเป็นในร่มหรือกล างแจ้ง และที่สำคัญ ลิ้นมังกรนั้นสามารถนำไปขย ายพันธุ์ต่อได้ง่าย ๆ

3.เดหลี

เดหลีนั้น ก็เป็นไม้ประดับอีกช นิดหนึ่งที่มีรูปลักษณ์อันโดดเด่นไม่เหมือนใคร

เดหลีมีลักษณะเป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม ผิวใบมันวาว สามารถออกดอกได้ตลอดปี

ซึ่งมีลักษณะคล้ ายดอกหน้าวัวเป็นช่อ ๆ สีออกขาวแกมเหลือง

มีคุณสมบัติเป็นพืชที่สามารถค ายความชื้นได้มาก แถมยังมีส่วนช่วยดักจับสปอร์เชื้ อร าภายในห้อง

4. ย างอินเดีย

ย างอินเดีย ถือเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับสารพิ ษ

และช่วยฟอกอากาศในห้องให้สดชื่นบริสุทธิ์ จึงได้รับความนิยมในการปลู กไว้ภายในที่อยู่อาศัย

หรือแม้แต่ในที่ทำงานหล า ย ๆ แห่ง นอกจากนี้ยังมีข้อดีคือสามารถนำมาปลู ก

และดูแลรักษาได้ง่าย ไม่ต้องการแสงแดดมากนัก สามารถวางไว้ได้ทั้งบริเวณมุมห้อง ข้างโต๊ะ หรือแม้แต่บริเวณริมหน้าต่าง

5. เขียวหมื่นปี

เขียวหมื่นปีเป็นพรรณไม้ประดับที่โดดเด่นสวยงาม ด้วยลักษณะของใบไม้ปล ายแหลม

ทรงเรียวย าว มีสีเขียวแต้มขาว ประกอบกับการดูแลรักษาที่ทำได้ง่าย

ทนทานต่อสภาพความชื้นระดับต่ำ เจริญเติบโตได้ภายใต้แสงแดดเพียงเล็กน้อย

จึงได้รับความนิยมสูงสำหรับการปลู กไว้ในอาค ารบ้ านเรือน และที่สำคัญ

เขียวหมื่นปียังสามารถดูดซั บส ารพิ ษได้ดีอีกด้วย โดยยิ่งปลู กไว้นานเท่าไร

ประสิทธิภาพในการกำจั ดสารพิ ษก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ข้อมูลtheinspiredhousewife.