ร าค าทองคำผันผวน

ร าค าทองวันนี้ (15 เม.ย. 2565) คงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 31,900 บ าท ตามข้อมูลล่าสุด

จากเว็บไซต์ของสมาคม ค้ าทองคำ เมื่อเวลา 9.23 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 31,300 บ าท

ขายออกที่ร าค าบ าทละ 31,400 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,729.32 บ าท

และมีร าค าขายออกที่ 31,900 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,974.00 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 15 เม.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 31,300 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,400 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,729.32 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,900 บ าท

ข้อมูลprachachat.