แนะนำ 4 วิธีออมเงิ นง่ายๆ ได้เงิ นก้อน

1. ออมเงิ นด้วยวิธีเก็บเงิ นตามวันที่แทนการออมทุกวัน

การออมเงิ นด้วยวิธีนี้คือเก็บเงิ นตามวันที่ ง่ายๆ คือ

ล็อคเป้าหมายการเก็บเ งินทุกวันนั้นของเดือน โดยจำนวนเงิ นที่ออมก็ตามกำลังความสามารถ

2. หยอดกระปุกแบบเอาเงิ นออกไม่ได้

วิธีนี้หยอดเงิ นใส่กระปุกเป็นแบงก์ทั้งหมด ทางที่ดีเพื่อป้องกันการนำออกมาใช้

เ าควรเลือกกระปุกเงิ นที่ปิดต าย ไม่สามารถแคะเอาออกมาใช้ได้จะดีมาก

3. ออมเงิ นด้วยแบงค์ 50

วิธีนี้ถือเป็นวิธีการออมเงิ นที่ใช้กันอย่ างแพ ร่หล าย ง่ายๆ เลย

ทุกครั้งที่ใช้จ่ายในการซื้อของหรือบริการต่ างๆ หากได้เงิ นทอนเป็นแบงค์ 50

จะต้องเก็บและห้ามยุ่งกับแบงค์ดังกล่าวเด็ ดข าด วิธีออมเงิ นแบบนี้มีข้อดีคือ

เป็นวิธีออมเงิ นที่ง่าย สามารถทำได้ทันทีเมื่อได้เงิ นทอน

4.ลดร ายจ่ายที่ไม่จำเป็น

วิธีนี้เร าอาจลดร ายจ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วเปลี่ยนเป็นเงิ นออมแทน

หรือการออมเงิ นจากค่ ากาแฟหรือค่าบุหรี่ก็ได้ ตัวอย่ างง่ายๆ เลย

หากวันนี้กินไปกี่แก้วก็หยอดเงินไปเท่านั้น ดื่มแก้วละ 50 บ าทก็หยอด 50 บ าท หรือว่าดื่มแก้วละ 150 บ าทก็หยอด 150 บ าท

ข้อมูลtoday.line