5วิธีกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะ ให้หอมฟุ้ง

เปลือกมะนาว

มะนาวนอกจากจะมีรสเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์ ใช้ปรุงอาหารให้อร่อยได้แล้ว

เปลือกและแกนของมะนาวยังสามารถนำมาดับกลิ่นเหม็นจากขยะได้อีกด้วย

เพียงแค่นำเปลือกมะนาวที่ใช้แล้วไปอบแห้ง จากนั้นนำไปใส่ไว้ที่ก้นถังขยะ

เปลือกมะนาวจะช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ของขยะเอาไว้ เพียงเท่านี้ก็สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นได้แล้ว

เปลือกส้ม

นอกจากมะนาวแล้ว ผลไม้ทั่วไปอย่ างส้มก็ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะได้

เพียงแค่วางเปลือกส้มที่ยังไม่แห้งลงในก้นถังขยะ กลิ่นและกรดจากเปลือกส้มจะช่วยดับกลิ่นเหม็น

กำจัดเ ชื้อโ รค และเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นให้กับบ้ านของเร าได้

หนังสือพิมพ์

หากบ้ านใครที่รับหนังสือพิมพ์ร ายวันอยู่แล้ว หลังจากอ่านเสร็จอย่ าเพิ่งนำไปทิ้งลงถังขยะนะคะ

เพร าะกระดาษหนังสือพิมพ์สามารถช่วยดูดซับกลิ่นเหม็นจากขยะได้

โดยนำกระดาษหนังสือพิมพ์รองไว้ที่ก้นถุงใส่ขยะก่อนนำไปใส่ในถังขยะ เพียงเท่านี้ก็หมดกังวลกับปัญหากลิ่นขยะกวนใจแล้ว

เปิ ดประตูหน้าต่างเพื่อระบ ายอากาศบ้ าง

แม้ว่าอากาศเมืองไทยจะร้อน หล ายๆ คนปิดบ้ านหรือปิดห้องเพื่อเปิ ดแอร์ทั้งวันทั้งคืน

ทำให้อากาศในบ้ านไม่ถ่ายเท ทำให้กลิ่นต่างๆ รวมถึงกลิ่นเหม็นจากขยะหมุนวนอยู่แต่ในบ้ าน

ไม่ถูกกระแสลมพัดพาออกไป การเปิ ดหน้าต่างหรือประตูเพื่อรับลมจากภายนอกบ้ าง

จะช่วยให้อากาศถ่ายเท หายใจได้สะดวกขึ้น และยังพัดพากลิ่นเหม็นกลิ่นอับ ความชื้น รวมถึงเชื้ อร าออกไปได้อีกด้วย

ต้นไม้ก็ช่วยดูดกลิ่นได้

ต้นไม้และดอกไม้หล ายช นิดสามารถช่วยดูดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ได้

แต่หากต้องการกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะ ว่ากันว่าดอกลิลลี่ จะช่วยดูดซับกลิ่นอับและกลิ่นเหม็น

แล้วยังช่วยให้บ้ านหรือออฟฟิศของคุณมีกลิ่นหอมสดชื่นอีกด้วย นอกจากนั้นลิลลี่

ยังเป็นต้นไม้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนาซ่า (NASA)

ว่า สามารถดูดซับสารเคมีที่เป็นอันตร า ยอย่ าง สารเบนซีน (Benzene)

ที่ทำให้เกิ ดอาการมึนงงหากสูดดมเข้าไปมากๆ และสารฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ที่เป็นตัวการก่อโรคมะเร็ง