ประกาศฉบับ 3 เตือน พายุไซโคลน

กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศฉบับ 3 เตือน “พายุไซโคลน”

จ่อเคลื่อนเข้าปกคลุม “อ่าวเบงกอลตอนบน” ในช่วงวันที่ 8-10 พ.ค.นี้

ทำฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหล าก

วันที่ 7 พ.ค. 2565 เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศเรื่อง

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่ าง ฉบับที่ 3 โดยระบุว่า

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกล าง

มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 8-10 พ.ค. 65

ทั้งนี้ ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย

และทะเลอันดามัน มีกำลังปานกล าง ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

โดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณภาคใต้

ขอให้ประชาช นบริเวณภาคใต้ระวังอันตร า ย

จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ในขณะที่อ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า

และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า http:/www.tmd.go.th

หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.