ร าค าทองล่ าสุด

ร าค าทองวันนี้” เปิดตลาดเช้าวันเสาร์ 7 พ.ค. ร าค าไม่เพิ่ม ไม่ลด

สำหรับร าค า “ทองคำแท่ง” ขายออกบ าทละ 30,600 บ าท ส่วนร าค า “ทองรูปพรรณ” ขายออกบ าทละ 31,100 บ าท

ร าค าทองวันนี้ 7 พฤษภาคม 2565 ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ซื้อขายบ าทละ

ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 30,500 บ าท ขายออกบ าทละ 30,600 บ าท

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ า ทละ 29,956.16 บ าท ขายออกบ าทละ 31,100 บ าท

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 สมาคมค้าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.23 น. ร าค าทองยังไม่ขยับ ส่งผลให้ “ทองคำแท่ง”

รับซื้อบ าทละ 30,500 ขายออกบ าทละ 30,600 บ า ท ส่วน

“ทองรูปพรรณ” รับซื้อบ าทละ 29,956.16 ขายออกบ าทละ 31,100 บ าท