อาหาร 3 ประเภทที่ควรเลี่ยง ถ้าไม่อย ากอ้วน

1. ชานมไข่มุก และเครื่องดื่มรสหวานทั้งหมด

มาแรงติดอันดับต้นๆเสมอ สำหรับ นมชาไข่มุก ส่วนประกอบของชานม

มีชาอยู่ในปริมาณไม่มาก นอกนั้นเป็นนม ที่อาจมาจากมสด หรือผสมครีมเทียม

ซึ่งอาจมีน้ำตาลสูงได้ เมื่อไรก็ตามที่ร่ างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตที่กินมากๆ

อาจไม่ดีต่อร่ างกาย เช่ น น้ำตาลทร ายขาว หรือแป้งที่ผ่านกระบวนการต่างๆ

2. ขนมถุง

ไม่ว่าจะเป็นขนมถุงช นิดใดๆ ก็ตาม เช่ น มันฝรั่งอบกรอบ และอื่นๆ

ขนมถุงมักมีส่วนประกอบเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมได้เร็วมาก ซึ่งเป็นแป้งที่กล ายเป็นน้ำตาลได้อย่ างรวดเร็ว

ส่งผลให้ระดับอินซูลินในร่ างกายพุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ขนมถุงยังมีสารปรุงแต่งจำนวนมาก

ซึ่งกระตุ้นอินซูลินในร่ างกายเพิ่มมากขึ้น และร่ างกายหยุดการทำงานของระบบเผาผล าญไขมันด้วยเช่ นกัน

3. น้ำอัดลมปร าศจากน้ำตาล

เครื่องดื่มปร าศจากน้ำตาลที่ให้พลังงาน 0 กิโลแคลอรี่ ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพ แต่จริงๆ

แล้วมักใส่สารให้ความหวาน หรือ แอสปาร์แตม กับ ซูคร าโลส

โดยสารทั้งสองตัวนี้กระตุ้นการทำงานของอินซูลินได้เป็นอย่ างดี ร่ างกายหยุดเผาผล าญไขมันทันทีที่กินเข้าไป

4. น้ำผลไม้

แม้จะเป็นน้ำผลไม้ 100% (หรือน้อยกว่า) ก็มีปริมาณน้ำตาลสูงเช่ นเดียวกัน โดยน้ำผลไม้ 1 แก้ว

มีน้ำตาลใกล้เคียงกันกับน้ำอัดลม 1 แก้วเลยทีเดียว (น้ำตาลประมาณ 5-6 ช้อนชา)

แนะนำให้กินเป็นผลไม้สดเพื่อให้ได้กากใยอาหารด้วยจะดีกว่า และควรกินพร้อมมื้ออาหาร

และกินในปริมาณที่เหมาะสม ไม่กินมากเกินไปเช่ นเดียวกัน