3อาหารที่ควรกินระหว่างขับรถทางไกล

ผลไม้

เช่ น ส้ม สับปะรด มะม่วงดิบ หรือฝรั่ง ที่ให้ความรู้สึกสดชื่น

และมีวิตามินซีที่ช่วยต้านความเหนื่อยล้ า ลดความตึงเครียดระหว่างขับรถทางไกล

หรือเลือกกินแอปเปิล กล้วย ที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มพลังงานให้ร่ างกาย ลดอาการอ่อนล้ า ง่วงงุนระหว่างขับรถได้

น้ำเปล่ า

น้ำเปล่ าคือดีที่สุดไม่ว่าจะช่วงเวล าไหน เพร าะนอกจากน้ำจะให้ความรู้สึกสดชื่นแล้ว

ยังช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดของร่ างกาย ทำให้รู้สึกตื่นตัว ไม่อ่อนล้ า

น้ำผลไม้

หากอย ากได้น้ำหวานระหว่างขับรถแนะนำเป็นน้ำผลไม้สด ไม่เติมน้ำเชื่อมหรือน้ำตาล

และหากเป็นน้ำผลไม้รสเปรี้ยวนิด ๆ ด้วยจะยิ่งช่วยให้รู้สึกสดชื่น ร่ างกายตื่นตัวจากวิตามินต่าง ๆ ในน้ำผลไม้

ทั้งนี้ ก่อนขับรถทางไกลทุกครั้ง ผู้ขับควรพักผ่อนให้เพียงพออย่ างน้อย 6-8 ชั่วโมง

เตรียมผ้าเย็นเวล าง่วงและสวมแว่นตากันแดดขณะขับรถ

ที่สำคัญควรตรวจสภาพของรถยนต์ให้พร้อมใช้งานปรับการนั่งขับรถให้ถูกต้อง