4ร าศี ที่มีเกณฑ์ว่ามีด วงชะต าจะดีขึ้นทันต าเห็น

ร าศีเมษ (ผู้ที่เกิ ดระหว่างวันที่ 13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ถือว่าเป็นร าศีที่มีโอกาสรวยขึ้นหลังจากดาวพฤหัสบดีย้ าย

เพร าะจะมีโอกาสทางการเงิ นทะลักเข้ามา ถ้าใครค้ าขายบอกเลยจะเหนื่อยสายตัวแทบข าดเพร าะลู กค้ าเยอะจัด

โอกาสทางการเงิ นช นเปรี้ยงๆ จนรับแทบไม่ไหว ส่วนคนทำงานประจำถ้าทำธุรกิจเสริมไปด้วย

จะรับทรั พย์จนกระเป๋าบวม แต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องร ายจ่าย เพร าะชาวร าศีเมษเป็นร าศีที่ร ายได้มากจริง แต่ร ายจ่ายก็ใช่ย่อย

ร าศีเมถุน (ผู้ที่เกิ ดระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

หลังจากที่ผ่านมาลู กผีลู กคน เอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้ ต่อจากนี้ไปจะดี การงานก้าวหน้า

คนทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้น หรือได้รับมอบหมายงานสำคัญ ส่วนคนทำการค้ าจะพุ่งรุ่งสุดใจ

ถ้าหมั่นทำบุญด้วยอาหารหวานจะยิ่งพุ่งมาก นอกจากนี้ยังมีตัวช่วย ที่ทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า

ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน ก็จะช่วยเหลือเกื้อหนุน เป็นแรงดีดให้คุณไปถึงฝั่งฝัน

ร าศีสิงห์ (ผู้ที่เกิ ดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

เรียกว่าชีวิตปลดล็อก อุปสรรคต่างๆ ที่เคยบล็อกความเจริญก้าวหน้าของคุณ จะค่อยๆ ห

ายไป จนสุดท้ายแทบไม่เหลือเลยที่ผ่านมาชาวร าศีสิงห์ตั้งใจทำอะไรบ างอย่ าง

หรือตั้งหน้าตั้งตาทำงานเต็มที่ เหมือนปลู กต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยทุกวัน

แต่เมล็ดมันก็ไม่งอกขึ้นมาสักที แต่ตอนนี้แค่พรวนดินเบ าๆ

ร ากก็งอกแล้ว เพร าะดว งดีขึ้น จะมีโอกาสดีๆ และความสำเร็จ วิ่งเข้ามาช นชีวิตคุณ

ร าศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิ ดระหว่างวันที่ 13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

หลังจากดาวพฤหัสบดีย้ ายร าศี เพร าะดาวพฤหัสบดีจะย้ ายมาทับด วงชะต าของคุณเต็มๆ

ตรงๆ ส่งผลทำให้ชีวิตเปลี่ยนจากร้ ายกล ายเป็นดีมากๆ ความสำเร็จจะมาเยือนก็คร าวนี้แหละค่ะ

การงานเรียกได้ว่าดีสุดๆ ฉุดไม่อยู่เลย การงานมีโอกาสประสบความสำเร็จใกล้เกินฝัน

อยู่ดีๆ จะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิต แต่ถ้าขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาโอกาสอีก

ก็จะยิ่งทำให้ก้าวหน้าแบบเกินค าด นอกจากการงานที่ปังจนฉุดไม่อยู่แล้ว เรื่องการเงิ น ความรัก ก็โดดเด่นมากเช่ นกัน