ไทยยังเจอฝนตกหนักบ างแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศฉบับสุดท้าย เตือน “พายุอัสนี” อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว

แต่ยังส่งผลให้ไทยเจอฝนตกหนักบ างแห่ง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหล าก

กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศเตือน “พายุอัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 13

โดยระบุว่า เมื่อเวล า 01.00 น. ของวันนี้ พายุไซโคลน “อัสนี”

บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกล างได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว

และเมื่อเวล า 04.00 น. มีศูนย์กล างอยู่ที่ละติจูด 16.0 องศาเหนือ

ลองจิจูด 81.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล างประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยอย่ างช้าๆทั้งนี้

ค าดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไป โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

แต่จะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกล าง

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า

และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th

หรือที่ 02-399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยกรมอุตุนิยมวิทย า จะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้.