เซียนแปะโรงสี อย ากร วย อย ากปลดห นี้ให้บูชา

ต้องบอกเลยว่าเป็นคำสอนที่ดีมากๆเลยทีเดียวของ เซียนแปะโรงสี โดยเพจผี

ได้นำมาเผยว่า ” คำสอนแป๊ะโรงสีลื้อเคยเห็นมั้ยเมื่อตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่

มันจะกินหนอนเป็นอาหารแต่เมื่อมันตาย..มันก็จะ

ถูกหนอนกินเป็นอาหารเหมือนกัน ต้นไม้หนึ่งต้นนั้นสามารถ ทำเป็นไม้ขีดไฟได้มากมาย

แต่ไม้ขีดไฟเพียงหนึ่งก้านก็สามารถเผาต้นไม้ได้มากมายเช่ นกันลื้ออย่ ามองข้ามคนที่ด้อยกว่า

เพร าะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่กว่า อย่ ามองข้ามลู กค้ าร ายเล็กๆ

ไม่เห็นคุณค่ าของพวกเขา เพร าะสักวันหนึ่งเขาอาจเป็นลู กค้ าร ายใหญ่ของเร าก็เป็นได้

พวกดูถูกคนพวกนี้มีเยอะแยะให้เห็นในโลกใบนี้

จงจำไว้คนรว ยนั้นหล ายคนไม่ได้รว ยมาแต่กำเหนิดทุกคน

ลื้ออย ากเป็นเศรษฐีจงจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจลื้ออย่ ามัวคิดว่าเร าแข็งแรงไม่มีวันป่วยเพร าะอายุยังน้อย

“โลงศ พไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่มีไว้ใส่คนตาย จงจำไว้”ลื้ออย่ ามัวคิดว่าฉันรว ย

ใช้เงินได้อย่ างฟุ่มเฟือยสักวันเงินเพียงร้อยบ าทอาจมีค่ ามากมายในวันตกอับก็ได้ขอเตือนสติทุกคนว่า

ลื้อจงจำไว้ให้ดีไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็เล็กได้ รว ยได้ก็จนได้

แข็งแรงได้ก็ป่วยได้ เกิ ดได้ลื้อก็ต้องตายได้เช่ นกัน ทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า

จงจำคำอั๊วให้ขึ้นใจเทียน กัว สื่อ ฮก โหงว ลี่

ขอฟ้าประทานพรให้ลู กหล านพ้นจากปั ญหา สมดั่งปร าถนา ไม่ขัด ร่ำรว ยๆ ”

และในขณะเดียวกันเพจดังกล่ าวก็ยังได้บอกประวัติของ เซียนแปะโรงสี ไว้ว่า”

เซียนแป๊ะโรงสี หรือ อาจารย์โง้วกิมโคย เดิมทีชื่อกิมเคย แซ่โง้ว

เป็นชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ 10 ขวบ เมื่อประมาณอายุ 22 ปี ได้สมรสกับนาง นวลศรี เอี่ยมเข่ง

มีบุตรด้วยกัน 10 คน อาแปะประกอบอาชีพค้ าขายข้าวเปลือก