ปรับลดลงหนักสุด

ร าค าทองวันนี้ (13 พ.ค.65) ดิ่งแรง 350 บ าท ยังมีแรงกดดันดอลล าร์แข็ง

ท่ามกล างความกังวลว่าตัวเลขเงิ นเฟ้อที่พุ่งสูง และอาจผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย

ร าค าทองวันนี้ปรับตัวลงแรงในการซื้อขายครั้งแรก 350 บ าท ขณะที่ร าค าทอง Spot ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในรอบ 3 เดือน

สมาคมค้ าทองคำ ยังมีแรงกดดันจากแรงกดดันจากการแข็งค่ าของสกุลเงิ นดอลล าร์

และอัตร าเงิ นเฟ้อที่สหรั ฐที่พุ่งสูงขึ้น นักลงทุนกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,000.00 บ าท/บ าททองคำ และขายออก 30,100.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,455.88 บ าท/บ ททองคำ และขายออก 30,600.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองคำในประเทศ อิงตล าดสปอต 1,825.00 ดอลล าร์/ออนซ์ และค่ าเงิ นบ าท 34.74 บ าท/ดอลล าร์

ร าค าทองคำยังได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่ าของสกุลเงิ นดอลล าร์

ท่ามกล างความกังวลว่าตัวเลขเงิ นเฟ้อที่พุ่งสูงนั้น จะผลักดันให้ธนาค ารกล างสหรั ฐจะเร่งปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย

ทางด้านข้อมูล CME Group พบว่า นักลงทุนค าดว่ามีโอกาสถึง 97.8%

ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ยอย่ างน้อย 0.50% ในการประชุมเดือนมิ.ย.

หลังจากที่ประธานเฟดเคยส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมอีก 2 ครั้งข้างหน้า

ทางด้านกองทุน SPDR Gold Trust ขายทองคำสุทธิ 5.8 ตันจากเมื่อวานที่ผ่านมา

คืนนี้สหรั ฐเปิ ดเผยดัช นีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.ของม.มิชิแกน

(เบื้องต้น) ตล าดค าดว่าจะลดลงสู่ระดับ 1 จาก 65.1 ในเดือนเม.ย.

แนวโน้มร าค าทองคำค าดปรับลดลง โดยร าค าทองคำมีแนวรับ 1,810 ดอลล าร์

และแนวรับถัดไป 1,800 ดอลล าร์ ขณะที่มีแนวต้าน 1,835 ดอลล าร์ และ 1,850 ดอลล า ร์