ยังเจอฝนตกหนักต่อเนื่อง

“กรมอุตุนิยมวิทย า” พย ากรณ์อากาศช่วง “วันหยุดย าว”

ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 ไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบ างพื้นที่ ระวังอันตร ายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหล าก

วันที่ 13 พ.ค. 2565 เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศช่วงหยุดย าว

ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 โดยระบุว่า ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทย า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตลอดช่วง

และในช่วงวันที่ 15-16 พ.ค. 65

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้

ลักษณะดังกล่ าวจะทำให้ในช่วงวันที่ 13-14 พ.ค. 65 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบ างพื้นที่

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 15-16 พ.ค. 65 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

และมีฝนตกหนักบ างพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น

โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

และอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อย่ างไรก็ตาม ข้อควรระวัง สภาพอากาศในช่วงวันที่ 13-16 พ.ค. 65

ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหล าก ที่จะเกิ ดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง.