เลือกรูปทรงเล็บของคุณ บอกนิสัยได้แม่นมาก

1 เล็บเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ

คนที่มีเล็บรูปทรงแบบนี้จะมีนิสัย = คุณเป็นคนฉล าดที่มีไหวพริบดีเป็นเลิศ

จึงไม่แปลกที่คุณจะมีคนอิฉาและคิด ร้ า ย ต่อคุณอยู่เสมอๆ

2 เล็บกว้าง ย าว เป็นมุมฉาก

คนที่มีเล็บรูปทรงแบบนี้จะมีนิสัย = คุณเป็นคนใจเย็น รักอิสระ ใจกว้าง

และที่สำคัญคือ คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่ างยิ่ง

พูดง่ายๆ ว่าคนของคุณนี่แหละที่เกิ ดมาเป็นผู้นำอย่ างแท้จริง

3 เล็บสั้นๆ

คนที่มีเล็บรูปทรงแบบนี้จะมีนิสัย = คุณเป็นคนใจร้อน แถมยังชอบยึดตัวเองเป็นศูนย์กล างอีกต่างหาก

ผู้คนรอบข้างต่างก็บอกว่า คุณเป็นพวกทำอะไรเร็วจี๋ และยังบ้ าความสมบูรณ์แบบอีกด้วย

4 เล็บรูปสามเหลี่ยม

คนที่มีเล็บรูปทรงแบบนี้จะมีนิสัย = คุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง อารมณ์ศิลปิน

แถมยังอารมณ์แปรปรวณอีกด้วย แต่ถึงจะรักความเป็นส่วนตัวขนาดไหน

คุณก็ยังอย ากเป็นคนดังอยู่ในสังคมสิ่งที่คุณกลัวที่สุดคือ การที่ไม่มีคนเห็นหัว และไม่มีตัวตนในสังคม

5 เล็บรูปอัลมอนด์

คนที่มีเล็บรูปทรงแบบนี้จะมีนิสัย = คุณเป็นคนที่มีหัวใจที่อ่อนโยนและโรแมนติกแบบสุดๆ

จึงไม่ต้องแปลกใจที่คุณมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆ

แต่บ างครั้งคุณก็อ่อนไหวจนกล ายเป็นคนอ่อนแอเกินไป