5ปีนักษัตร กำลังจะมีโช คใหญ่อีกครั้ง

เรื่อร าวของดว ง และนักษัตร แทบจะแยกกันไม่ออกในทุกวันนี้ หลังจากทุกอย่ างถูกเชื่อมโยงกันไปหมด

วันเดือนปีเกิ ด หรือแม้แต่ตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต การดำเนินชีวิต

ทั้งเบอร์โทรศัพท์ หรือเลขบัตรประชาช น ล้วนนำมาดูดว งได้ทั้งหมด

กับเส้นทางการใช้ชีวิต บ างคนชอบดูด วง เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ไม่ว่าจะทำนายเป็นเรื่องดีหรือไม่ เมื่อดีก็ดีไป แต่ถ้าไม่ดี ก็เป็นเหมือนกับการเตือนให้ระวังในการใช้ชีวิต

เร าได้นำคำทำนายของอ.นำ เสขบุคคล มาให้ดูว่า

ปีนักษัตรไหนจะโช คดีกันบ้ าง ซึ่งอาจจะหมายถึงได้เงิ นก้อนโต และได้เ งินมาโดยไม่ทันตั้งตัว

หรืออาจจะเป็นเลขลอตเตอรี่ หรือสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล หรือเรียกสั้นๆ ว่า หวย ตามภาษาของชาวบ้ าน

กับ 5 ปีนักษัตรที่ดว งกำลังมาดี มีโอกาสได้เงิ น หรือสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตในเดือนกรกฎาคมนี้

ท่านที่เกิ ดปีชวด

มีโอกาสได้เงิ นก้อนโต ทั้งล าภที่เกิ ดจากตัวเลข จากเลขวันเกิ ด อายุ ความฝัน

หรือเลขจากบัตรประชาชน ลองเอาไปเสี่ ยงด วงดู เผื่อจะได้เงิ น

ท่านที่เกิ ดปีฉลู

มีโอกาสได้โช คจากเพศตรงข้าม อาจจะเข้ามาพร้อมกับตัวเลขบ างอย่ าง ให้สังเกตเอาไว้ดีๆ

ท่านที่เกิ ดปีมะเมีย

มีโอกาสรับโช คจากผู้ใหญ่ คนที่เมตตา หรือมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เค ารพนับถือ

ท่านที่เกิ ดปีจอ

มีโอกาสได้โช คจากเลขบ้ านที่อยู่อาศัย เลขอายุ หรือเลขมงคลต่างๆ

ท่านที่เกิ ดปีระกา

มีโอกาสได้โช คจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเลขที่ได้จากความฝัน