ร าค าทองวันนี้ ปรับตัวลดลง

ร าค าทองวันนี้ ปรับตัวลดลง 200 บ าท ในการซื้อขายครั้งแรก

ขณะนักลงทุนยังกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และเตรียมทำ QT โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิ.ย.

ร าค าทองวันนี้ (18 พ.ค.65) เปิดการซื้อขายลง 200 บ าท ขณะที่

ร าค าทองในตล าดโลกยังได้รับแรงกดดันจากนักลงทุนยังคงมีความกังวลถึงการเร่งปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ยของเฟด

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 29,600.00 บ าท/บ าททองคำ และขายออก 29,700.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,061.72 บ าท/บ าททองคำ และขายออก 30,200.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองคำในประเทศ อิงตล าดสปอต 1,813.00 ดอลล าร์/ออนซ์ และค่ าเงิ นบ าท 34.60 บ าท/ดอลล าร์

ร าค าทอง Spot เมื่อวานที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นอย่ างกรอบจำกัด

ทั้งนี้ได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่ าของสกุลเงิ นดอลล าร์ อย่ างไรก็ตาม

นักลงทุนยังคงมีความกังวลถึงการเร่งปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ยของเฟด

ทำให้ยังคงเป็นแรงกดดันตล าดทองคำ ขณะเดียวกัน เฟดเตรียมทำ QT

โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิ.ย. ซึ่งเฟดจะลดขนาดงบดุลในวงเงิน 4.75 หมื่นล้ านดอลล าร์/เดือน

และหลังจากนั้น 3 เดือน เฟดจะเพิ่มการลดขนาดงบดุลเป็น 9.5 หมื่นล้ านดอลล าร์/เดือน

ทางด้านกองทุน SPDR Gold Trust ขายทองคำสุทธิ 4.07 ตันจากเมื่อวานนี้

คืนนี้สหรั ฐเปิ ดเผยการอนุญาตก่อสร้ างบ้ านและการเริ่มก่อสร้ างบ้ านเดือนเม.ย.

ตล าดค าดว่าจะลดลงสู่ระดับ 1.83 ล้ านยูนิต และ 1.77 ล้ านยูนิต ตามลำดับ

แนวโน้มร าค าทองคำค าดเคลื่อนไหว Sideways down

โดยร าค าทองคำมีแนวรับ 1,800 ดอลล าร์ และแนวรับถัดไป 1,790 ดอลล าร์

ขณะที่มีแนวต้าน 1,830 ดอลล าร์ และ 1,840 ดอลล าร์