เลือกแตงโมที่ดูน่ากิน บอกนิสัยคนเลือกได้

แตงโม ที่ 1

เเตงโมอันนี้มีความหมายถึง ความฉลาด คุณเป็นคนชอบสังเกต

เฝ้าคิดวิเคร าะห์ มีน้ำใจ มีความเมตตาต่อคนอื่นเสมอ

คุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ในบ างที คุณก็มีความหัวสูงอยู่บ้ าง แต่ก็ไม่เคยล้ำเส้นของใคร

คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา พูดจาในบ างครั้งอาจจะไม่ทันคิด

แต่ก็ไม่ก็ไม่ได้คิดร้ ายกับใคร ด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาด

จะแสดงออกให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนที่รู้น้อย บ างทีทำเป็นไม่รู้ด้วยซ้ำ

นิสัยภายในจิตใจของคุณ แท้จริงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญ

กับความรู้สึกของคนรอบข้าง

แตงโม ที่ 2

เเตงโมอันนี้สื่อถึงความหมายว่า คุณคือคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่

เวลาจะคิดจะทำอะไรมักจะไม่ทำตัวเป็นที่จับจ้องของใครต่อใคร

เป็นคนที่มีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง

คุณไม่สนใจเลยว่าคนไหนจะมาจากแห่งหนใด เขาจะดีหรือไม่ดีอย่ างไร คุณก็จะคิดในทางบวกก่อนเสมอ

เป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆ ใครได้ร่วมงานกับคุณ จะรู้เลยว่า คุณเป็นคนที่จริงจัง

แม้ว่าลักษณะภายนอกจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังมากไปหน่อยก็ตาม

แต่มันก็เป็นการดี ทำให้หลายสิ่งหลายอย่ างจบลงด้วยดีเสมอ

แตงโม ที่ 3

คุณเป็นนักคิดที่ดี ชอบที่จะวางแผน คุณเป็นคนที่มีเซ้นในเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเกิ ดขึ้นในอนาคตที่จะถึง

คุณมักจะคิดเรื่องที่ย ากๆ ได้เร็วกว่าใคร สำหรับในที่ทำงานเรียกได้ว่าคุณเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้

ลักษณะนิสัยของคุณนั้น เรียกได้ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในเรื่องของการพูด คิดอย่ างไรก็พูดออกไป

แต่คำพูดของคุณนั้นเป็นคำพูดที่ชาญฉลาด จะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ทำให้ใครเดื อ ด ร้อน

และไม่ทำให้ตัวเองเดื อ ด ร้อนด้วยมองดูแล้วคุณเหมือนเป็นคนเงียบๆ

แตงโม ที่ 4

เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิด ทำอะไรก็แล้วแต่คุณเลือกที่จะมีระเบียบแบบแผน

มากกว่าทำไปโดยไม่รู้อะไรเลย เวลาจะคิดจะทำอะไร จะต้องได้ข้อมู ล

ที่แน่นอนก่อนที่จะลงมือทำ คุณเป็นคนที่ไม่เชื่ อใจอะไรง่ายๆ

คุณเชื่ อในข้อมู ลจริงมากกว่าคำพูดลอยๆ คุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูง

ไม่เกี่ยวกับอายุว่าจะมากหรือน้อย คุณนั้นมักเหมาะกับการเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตาม

และในบ างครั้งคุณก็มีลักษณะหัวสูงอยู่

หาเงินมาได้เท่าไหร่คุณก็ใช้มากกว่าครึ่งตลอด แต่ก็ไม่เคยไปเดื อ ด ร้ อนใคร

ถ้าคุณได้รักใครอย่ างเต็มหัวใจแล้วคุณก็จะรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเลย

แต่เมื่อคนรักของคุณผิ ดคำพูดผิ ดคำสัญญาที่เคยให้ไว้