ล ายจานที่ชอบ บอกนิสัยลึกๆคนเลือกได้

ชอบจานใบแรก

ทำนายว่า คุณใช้ชีวิตอย่ างสนุกสนาน ลิ้มรสชาติของชีวิตอย่ างเต็มที่

เป็นคนชอบช่วยเหลือและใจกว้าง เพราะคุณคิดว่าการให้นั้นมันมีความหมายที่ดี

คุณไม่ต้องการเป็นทั้งผู้นำหรือผู้ตาม เพราะทุกคนยินดีที่จะร่วมทางไปกับคุณเสมอ

ในขณะที่ตัวคุณเองก็สามารถทำอะไรคนเดียวได้ส บ ายๆ

ชอบจานใบที่ 2

ทำนายว่า คุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบ ายใจ ผู้คนมักหันมาหาคุณในเว ล าที่พวกเขาลำบ าก

ต้องการความช่วยเหลือ และคุณก็มักจะตอบรับพวกเขา เพราะคุณรู้ว่านิสัยที่ดีสร้างสิ่งน่าอัศจรรย์เสมอ

คนอื่นๆ มองว่าคุณเป็นที่ปรึกษาและผู้ฟังที่ดี คุณมักไม่ตัดสินใคร

คุณเชื่ อว่าผู้คนมักต้องการพึ่งพาใครบ างคนเสมอ และคุณก็ดีใจที่ตัวเองเป็นคนๆ นั้น

ชอบจานใบที่ 3

ทำนายว่า คุณเป็นคนมั่งคงและหนักแน่น คุณจะพ ย า ย ามรั ก ษ าความสงบสุขในชีวิตเอาไว้ให้ได้มากที่สุด

คุณต้องการใช้ชีวิตอย่ างมีความหมาย ไม่อ ย ากทำอะไรไปโดยเปล่ าประโยช น์

แม้ว่าคุณจะมีวินัยในสิ่งที่ทำมาก แต่คุณก็รู้ขีดจำกัดของตัวเองดี

คุณจะไม่หักโหมจนตัวเองล้มป่วย และคุณเป็นคนที่เชื่ อในความจริง

ชอบจานใบที่ 4

ทำนายว่า คุณเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่น รับได้ในสิ่งพวกเขาเป็น

และก็หวังว่าตัวเองก็จะไม่ถูกตัดสินจากคนอื่นๆ เช่ นกัน

ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะชอบวางแผนตลอด บ างครั้งก็วางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปี

เพราะคุณชอบความสมบูรณ์แบบ และทุกสิ่งต้องเตรียมพร้อมตามที่คุณต้องการ

คุณเป็นคนฉล าดและเข้มแข็งมาก มักทำอะไรด้วยตัวเอง

เมื่อไรที่คุณรู้สึกแ ย่ก็มักจะมองโลกในแง่บวก หาทางทำให้จิตใจตัวเองดีขึ้น