ดิ่งลงแล้ว ร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้ (26 พ.ค.65) ในประเทศปรับลง 50 บ าท

ด้าน ร าค าทอง Spot ปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์

ถูกกดดันจากการแข็งค่ าของสกุลเงิ นดอลล าร์ร าค าทองวันนี้ (26 พ.ค.65)

สมาคมค้ าทองคำ ประกาศร าค าทองในประเทศครั้งแรกวันนี้ ลดลง 50 บ าท

ถูกกดดันจากการแข็งค่ าของสกุลเงินดอลล าร์ นักลงทุนค าดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย 0.50%

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 29,950.00 บ าท/บ าททองคำ และขายออก 30,050.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,410.40 บ าท/บ าททองคำ และขายออก 30,550.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองคำในประเทศ อิงตล าดสปอต 1,850.00 ดอลล าร์/ออนซ์ และค่ าเงินบ าท 34.32 บ าท/ดอลล าร์

ร าค าทอง Spot เมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์

เนื่องจากถูกกดดันจากการแข็งค่ าของสกุลเงินดอลล าร์

หลังจากร ายงานการประชุมเดือนพ.ค.ของธนาค ารกล างสหรั ฐ (เฟด)

บ่งชี้ว่า กร ร มการเฟดทุกคนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่ง

ซึ่งจะทำให้เฟดสามารถใช้นโยบ ายคุมเข้มทางการเ งินเพื่อสกัดเงิ นเฟ้อได้โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจถดถอย

ทั้งนี้นักลงทุนค าดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค.

ทางด้านกองทุน SPDR Gold Trust ซื้อทองคำสุทธิ 1.74 ตันจากเมื่อวานที่ผ่านมา