สภาพอากาศวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพอากาศวันนี้ – วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนลดลง

แต่ยังคงมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกทม.ปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงบ่ ายถึงค่ำ

ทั้งนี้เนื่องมาจาก ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านบริเวณประเทศล าวตอนบน

และประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง

กรมอุตุนิยมวิทย า จึงขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง

โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

พ ย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 17:00 วันนี้ ถึง 17:00 วันพรุ่งนี้