แนะนำ 5 ต้นไม้มงคล ปลู กในบ้ าน เสริมด วง

1. ว่านงาช้าง

ต้นไม้ขายดีอันดับหนึ่งของร้ าน ด้วยรูปทรงเหมือนงาช้าง ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล

ค้ าขายร่ำรว ย และคนโบร าณยังเ ชื่อว่าปลู กแล้วจะช่วยป้องกันภัยจากไสยศาสตร์

และยังฟอกอากาศได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีความคงทน อยู่ได้ทุกสภาพอากาศ ทุกสภาพแสง

เหมาะกับคนไม่มีเวล า สามารถรดน้ำสัปดาห์ละครั้ง หรือ 2 สัปดาห์ครั้งก็ไม่ตาย

แต่ห้ามรดน้ำเยอะ เพร าะเป็นต้นไม้อวบน้ำ เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆ

2. กวักมรกต

ต้นนี้แค่ชื่อก็มงคลแล้ว ใบสีเขียวมรกตสวยมาก คนที่ปลู กต้นนี้มักมีโช คล าภ

ปร ารถนาสิ่งใดจะสมหวัง เชื่ อกันว่า หากปลู กแล้ว ก้านนึงมี 21 ใบ จะยิ่งให้โช ค

ส่วนการเลี้ยงก็ง่ายมาก รดน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือจนกว่าดินจะแห้ง

สามารถเลี้ยงในบ้ านที่ไม่ค่อยมีแสงได้ หรือเลี้ยงกับแดดจัดก็ได้

3. ช้อนเงิ นช้อนทอง

ต้นนี้ขายดีเช่ นกัน มีเท่าไหร่ก็หมด เพร าะใบน่ารัก ลักษณะเล็กๆ เหมือนช้อน

ถ้าเลี้ยงให้โดนแดดใบจะงอเหมือนช้อน รดน้ำวันละครั้ง หรือ 2 วันครั้ง แต่ถ้าไม่โดนแดดมาก ให้รดน้ำวันเว้นวัน หรือ 2 วันครั้ง

4. บุษบ าพารว ย

ใบสวยมาก ลักษณะสีเขียวด่างขาว และทรงต้นเป็นพุ่ม มีดอกสีม่วง สามารถเลี้ยงกับแดด

หรือแดดรำไรได้ ชอบน้ำ หากอากาศร้อนอบอ้าว หรือลืมรดน้ำต้นจะเฉา แต่ถ้าได้น้ำต้นจะกลับมาสวยเหมือนเดิม

5. เทียนมหาล าภ

ต้นนี้ช่วยเสริมดวงและโช คล าภเงิ นทองเหมือนกัน มีลักษณะลำต้นตั้งตรง

ใบย าวรีสีเขียว ก้านใบมีสีม่วงแซม ดูสวยแปลกตา สามารถเลี้ยงในบ้ านได้ รดน้ำ 2 วันครั้ง

อยู่ในแดดรำไร หรืออยู่ในบ้ านที่มืดมีแสงเข้ามานิดหน่อยก็ได้