5ผักกินเยอะทำให้อ้วน ลดน้ำหนักไม่ได้

1. ธัญพืช

อาหารกลุ่มธัญพืชไม่ว่าจะเป็นข้าว ลูกเดือย ขนมปังโฮลวีต ข้าวบ าร์เลย์ ฯลฯ

ต่อให้เป็นประเภทแบบไม่ขัดสี ก็ทำให้เร าอ้วนได้หากกินมากเกินไปค่ะ

เพร าะอาหารกลุ่มนี้นั้นให้พลังงานสูงและพลังงานหลักที่ร่ างกายได้รับจากการกินธัญพืช

นั่นก็คือค าร์โบไฮเดรตนั่นเอง และอย่ างที่รู้กันค่ะ เมื่อร่ างกายรับค าร์บเข้าไปมากๆ

แล้วเผาผล าญไม่หมด ค าร์บเหล่ านั้นก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและไขมันเก็บสะสมไว้ในร่ างกาย ทำให้เร าอ้วนเพิ่มขึ้นได้อีก

2. ผักประเภทหัว

หัวมัน หัวเผือก มันฝรั่ง คืออาหารอีกประเภทที่ต้องระวังอย่ ากินมากเกินไปค่ะ

เพร าะให้พลังงานแบบเดียวกับกลุ่มธัญพืชเลยนั่นก็คือค าร์โบไฮเดรต

เมื่อไหร่ก็ตามที่เร ากินมากเกิน โดยเฉพาะในกรณีที่เร ากินข้าวไปแล้ว และกินมันกินเผือกตามเข้าไปอีก

แบบนี้จะทำให้เร าได้รับพลังงานมากเกินและทำให้เร าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะ

3. อโวค าโด

หล ายๆ คนคงเคยได้ยินมาว่าในช่วงลดน้ำหนักนั้นให้กินอโวค าโด

เพร าะอโวค าโดมีไขมันดีที่จำเป็นต่อร่ างกาย ซึ่งข้อนี้บอกเลยว่าถูกต้องแล้วค่ะ

แต่ก็ต้องบอกด้วยว่าเร าสามารถกินอโวค าโดในช่วงลดน้ำหนักได้แต่ไม่ควรกินมากเกินไป

วันละครึ่งลูกก็เพียงพอ และสลับกับการกินอาหารสุขภาพอย่ างอื่นด้วย

เพร าะในอโวค าโดนั้นให้พลังงานค่อนข้างสูง หากเร ากินเข้าไปเยอะแล้วเบิร์นออกไปหมด สุดท้ายก็จะกล ายเป็นไขมันสะสมอยู่ดีค่ะ

4. ถั่วต่างๆ

เช่ นเดียวกับอโวค าโดเลย ถั่วต่างๆ มักถูกแนะนำให้เร ากินในช่วงลดน้ำหนัก

แต่ก็อย่ ากินมากเกินไปค่ะ กินวันละแค่ประมาณ 1 อุ้งมือเล็กๆ ก็พอ

เพร าะในถั่วนั้นถึงแม้จะมีไขมันดีและโปรตีนสูงก็จริง แต่ในถั่วก็มีค าร์โบไฮเดรตสูงมากด้วยเช่ นกันค่ะ

5. ข้าวโพด

ต้องบอกว่าการกินข้าวโพดนั้นก็ไม่ได้ทำให้เร าอ้วนเสียทีเดียวหากเร ากินในปริมาณที่พอดีค่ะ

ซึ่งปริมาณที่พอดีก็คือวันละครึ่ง – 1 ฝัก หากคิดเฉลี่ยว่าในแต่ละวันเร ากินอาหารหล ายอย่ างมากๆ

การกินข้าวโพดแค่วันละครึ่งฝักก็เพียงพอ เพร าะในข้าวโพดนั้นมีทั้งค าร์โบไฮเดรตและน้ำตาล

รวมถึงเมื่อมาดูปริมาณแคลอรีที่ได้รับจากการกินข้าวโพดก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียว

ดังนั้นในช่วงลดน้ำหนักแบบนี้เร าจึงจำเป็นจะต้องจำกัดปริมาณการกินข้าวโพด ซึ่งก็จะทำให้เร าไม่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ