เตือน 51 จังหวัดระวังฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทย า ออกประกาศฉบับ 6 เตือน 51 จังหวัดระวังฝนตก

ทะเลอันดามันคลื่นลมแรง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 กรมอุตุนิยมวิทย า ออกประกาศ

“คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)” ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรง

ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง

โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

โดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

จึงขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า

และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า

http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวล า 05.00 น.