เผยร าค าทองคำวันนี้

ร าค าทองวันนี้ (7 มิ.ย.) ปิดตล าดบวกเพิ่ม 50 ร าค าทองรูปพรรณขาย 30,600 บ าท

ร าค าทองวันนี้ (7 มิ.ย.) ปิดตล าดบวกเพิ่ม 50 ร าค าทองคำแท่ง ขายออก 30,100 บ าท

ร าคา ทองรูปพรรณ ขายออก 30,600 บ าท

ร าค าทองคำประจำวันที่ 7 มิ.ย. 65 เปลี่ยนแปลงล่ าสุด ครั้งที่ 2 ณ เวล า 14:21 น. ต ามประกาศของสม าคมค้าทองคำ

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 30,000.00 ขายออก บ าทละ 30,100.00

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,455.88 ขายออก บ าทละ 30,600.00

ทั้งนี้ ร าค าทองคำวันนี้ ปรับลด 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าคาซื้อขายวานนี้ (6 มิ.ย.65)

ร าค าทองวันนี้ (7 มิ.ย.) ปิดตล าดบวกเพิ่ม 50 ร าคาทองรูปพรรณขาย 30,600 บ าท

ประกาศ ครั้งที่ 1

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 29,950.00 บ าท ขายออก บ าทละ 30,050.00 บ าท

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,410.40 บ าท ขายออก บ าทละ 30,550.00 บ าท

ประกาศ ครั้งที่ 2

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 30,000.00 บ าท ขายออก บ าทละ 30,100.00 บ าท

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,455.88 บ าท ขายออก บ าทละ 30,600.00 บ าท