5สิ่งไม่แนะนำให้เข้าไมโครเวฟ

5สิ่งไม่แนะนำให้เข้ าไมโครเวฟ

1.ไข่ต้ม

เมื่อคุณอุ่นไข่ต้มในไมโครเวฟไอน้ำจะสะสมจากโมเลกุลของน้ำทำให้เ กิดการสะสมแรงดัน เนื่องจากไข่มีเยื่อและ

เปลือกบ างจึงไม่สามารถกักเก็บความกดดันได้ทั้งหมดซึ่งอาจทำให้เกิ ดการระเบิดที่ร้อนจัดในไมโครเวฟบนจานของคุณ

2.แครอท

แม้ว่าแครอทจะสามารถ ปรุงและอุ่นในไมโครเวฟได้แต่แครอทดิบโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งที่ยังมีเปลือกอยู่อาจเป็นอันตร ายได้

ถ้าแครอทยังไม่ได้ล้ างอย่ างถูกต้องและมีสารตกค้ างของสิ่งสกปรกใด ๆ

3.เนื้อสัตว์แปรรูป

การอุ่นเนื้อสัตว์แปรรูปในไมโครเวฟจะทำให้เกิ ดปฏิกิริย าออกซิเดชั่นคอเลสเตอรอล (COPs)ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับโรคหลอดเลือดหัวใจ ทางที่ดีคุณควรนำไปอุ่นบนเตาดีกว่า

4.น้ำ

การอุ่นน้ำในไมโครเวฟอาจดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ง่ายและไม่ยุ่งย ากที่สุดแต่จากการศึกษาพบว่าแผ ลไ หม้หล ายกรณี

มาจากน้ำร้อนลวกในไมโครเวฟโดยเฉพาะเมื่อเ ด็กจัดการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเตาอบไมโครเวฟอาจทำให้น้ำ ร้อนจัดซึ่ง

ทำให้โมเลกุลของน้ำไม่เสถียรและอาจทำให้เดือดและถึงขั้นระเบิดได้!

5.พริกชี้ฟ้า

พริกโดยเฉพาะพริกที่เผ็ดมากจะมีแคปไซซินสูงซึ่งอาจติดไฟได้เมื่อแคปไซซินสัมผัสกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ในไมโครเวฟมันจะเริ่มสูบอากาศและอาจติดไฟได้ง่าย!ไฟและควันที่ปล่อยออกมาจากไมโครเวฟ

อาจทำให้ผิวหนังระค ายเคืองและแสบร้อนได้