สภาพ อากาศวันนี้

สภาพอากาศวันนี้” 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา

ประเทศล าวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเ กิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความ

ระมัดระวังบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

“สภาพ อากาศวันนี้” สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 17:00 วันนี้ ถึง 17:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนมากบริเว ณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่ เชียงร าย ตาก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดหนองค าย

บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลร าชธานี

และร้อยเอ็ด อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.