ทั่วไทยมีฝน

กรมอุตุฯพย ากรณ์สภาพ อากาศวันนี้ ทั่วไทยยังมีฝน ส่วนมากในบริเว ณ 41 จังหวัด

กทม.โดนบ่ ายถึงค่ำ ขณะที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่

ส่วนมากบริเ วณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

สำหรับบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความร ะมั ดระวั งบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้