มรสุ มพ าดผ่ านโดนฝนร้ อยละ40

กรมอุตุฯพย ากรณ์สภาพอากาศวันนี้ 45 จังหวัดมีฝนฟ้าคะนอง ส่วน กทม.โดนร้อยละ 40 ของพื้นที่

ช่วงบ่ ายถึงค่ำ และทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 เมตร

พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพ าดผ่ านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศ

ต่ำที่ปกคลุมบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเ กิดขึ้นได้บ างพื้นที่

ส่วนมากบริเว ณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต สำหรับบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมั ดระวั งบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้