เผยร าค าน้ำมันล ดลงแล้ว

PTT Station และบ างจากปรับลดร าค าขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกช นิดลง 0.50 บ าทต่อลิตร

เว้น E85 ลดลง 0.30 บ าทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกช นิด คงเดิม มีผล 22 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยร าค าข ายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 52.06 บ าทต่อลิตร

GSH95 = 44.65 บ าทต่อลิตร

E20 = 43.54 บ าทต่อลิตร

GSH91 = 44.38 บ าทต่อลิตร

E85 = 37.24 บ าทต่อลิตร

พรีเมี่ยม GSH95 = 50.14 บ าทต่อลิตร

HSD- B7= 34.94 บ าทต่อลิตร

HSD-B10 = 34.94 บ าทต่อลิตร

HSD-B20=34.94 บ าทต่อลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 46.36 บ าทต่อลิตร

โดยร าค าข ายปลีกข้ างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร