ไ ม่มีก็กลับมามีได้ ถ้าบูชาพระสีวลีเป็น เผยเคล็ ดลับการบูชา

เป็นหนึ่ งในเรื่องราวที่เรียกว่ามีประโยชน์สำหรับทุกท่าน สำหรับท่านใดที่กำลังเจอกับปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้น

ไม่มีโชคไม่มีหนทางแก้ ซึ่งในวันนี้เราได้มีเคล็ดลับการบูชาที่จะเป็นการเสริมโชคลาภ เสริมบารมีสูงตัวของท่าน

สำหรับชาวพุทธทุกท่าน พระสิวลี ท่านเป็นพระอรหันต์ที่เรียกได้ว่ามีบารมีในเรื่องของโชคลาภเงินทอง

ไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใดพระสิวลีอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชคมหาลาภบูชา เพื่อการเงินไหลมาเทมา พร้อมกับให้มีความร่ำรวย ความมั่งคั่ง จะเข้ามาสู่ตัวท่านให้เจริญรุ่งเรือง เราจึงควรบูชาพระสีวลีอยู่เป็นประจำ

กราบบูชาพระสิวลีแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนื่องเพราะพระสิวลีเป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกหรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า

พวกเราคุ้นเคยกันดีกับรูป ลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบกกรด สะพายบาตรบ้าง สะพายย่ ามเครื่องอัฐบริขารบ้าง พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสิวลีเป็นเอตทัคคะในทางมีลาภมาก เพราะท่านมีบุญบารมีสูง

คาถานี้แต่งโดย หลัวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง การจะขอลาภจากพระสิวลีแบบได้ผลเร็วนั้น

เคล็ดสำคัญ ต้องเป็นคนที่ทำทานมาก สละซึ่งประโยชน์ส่วนตัวช่วยผู้อื่น การสวดนั้นต้องครบ 5 จบในการสวดต่อหนึ่ งครั้ง

การบูชาพระสีวลี ที่ถูกวิธี

เพื่อให้ได้ซึ่งมาลาภยศ ชื่อเสียงที่ขจรไปไกล พร้อมรับความร่ำรวย มั่งมคั่งที่จะเข้ามาอย่ างรวดเร็ว เราจึงควรบูชา “พระสีวลี” เป็นประจำ

ท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโชคลาภ เงินทอง และความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาด และความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏอย่ างเด่นชัด

สืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพระสิวลีอย่ างถูกต้อง ก็จะพบความร่ำรวยอย่ างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ขาด

เคล็ดลับวิธีการบูชาพระสิวลี

ให้ตัวเรานั้นเริ่มต้นจากการหมั่นทำบุญบริ จ า คทานในที่ที่มีความย ากลำบาก นั่นคือหัวใจของการบูชาพระสีวลี เพื่อให้เป็นผลดีต่อตัวของท่าน

เพราะในอดีตทุกๆชาติที่ผ่ านมานั้นพระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยใจที่ศรัทธาอย่ างเต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธาอย่ างเต็มร้อย

แม้ว่าของที่ท่านทำบุญนั้นจะมีราคาที่ไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายด้วยจิตใจที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับมีความต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในย ามหิว

การบูชาพระสีวลี นั้นให้บูชาด้วย

น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิด อย่ างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้ น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ แล้วจุดธูป 3 ดอก เทียนบูชา 1 เล่ม

เคล็ดโบราณนั้นกล่าวไว้ว่า การถวายผลไม้สด และน้ำผึ้งควรถวายในวันพฤหัสบดี ส่วนวันเสา ร์ควรถวายอาหารจากทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว

แล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จ สมหวัง และเมื่อท่านได้โชคได้ลาภสมดังหวังแล้ว จะต้องทำบุญเลี้ยง หรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสาย

การสวดพระคาถาขอลาภพระสีวลี ต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่ จิตใจไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเรื่องอื่น ตามองที่คาถาบูชา หรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขระตามไป

คาถาบูชาพระสิวลี

” สีวะลี มะหาเถโร เทวดาตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ”

คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้าน เชื่อว่าจะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขาย

สะดวกในเรื่องธุรกิจ ใครที่คิดไม่ดี จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติสิริมงคลชีวิตตลอดไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : sha re-si