คนไทยไ ม่ทิ้งกัน แ ม่ค้ าผัก บริจาคผัก 3 ตัน

วันที่ 13 ก.ย. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พระโสภณพัฒนคุณ ดร เจ้าอาวาสวัดพุน้อยประธานมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

นำผักสดจากลูกศิษย์ซึ่งเป็นแม่ค้าผักสดในตลาดสี่มุมเมืองจำนวนกว่า3ตัน มอบให้กับทางกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมารับผักสดทั้งหมด

เพื่อตั้งเป็นคลังอาหารในการปรุงอาหารสดแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในคณะนี้

โดยทางรองนายกเหล่ากาชาดได้กล่าวขอบคุณพระโสภณพัฒนคุณที่มีเมตตานำผักสดที่ทางลูกศิษย์จากแม่ค้าตลาดสี่มุมเมืองมาให้ทางกาชาดเพราะในขณะนี้ผักในพื้นที่ขาดแคลนอย่ างหนักหาซื้อลำบากและมีราคาแพง

การได้ผักสดในครั้งนี้ก็สามารถทำอาหารช่วยเหลือชาวบ้านได้อีกจำนวนมาก และอยู่ได้หลายวัน

เนื่องจากผักที่ได้ในวันนี้มีหลากหลายจึงทำให้สามารถหมุนเวียนทำเมนูได้หลายเมนูให้กับชาวบ้าน ทางจังหวัดอุบลราชธานีขอกราบขอบพระคุณพระโสภณพัฒนคุณเป็นอย่ างมากที่ได้มอบสิ่งของให้ในครั้งนี้

ขอบคุณที่มา ONBNEWS