เหนื่ อยก็พัก หนักก็วาง พักผ่อนบ้ าง ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้

อย่าได้หยุดเดิน อย่าได้หยุดฝัน ถ้าเหนื่อ ยมากนักก็จงหยุดบ้างบ้าง เพื่อคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา ห า ย เหนื่อ ยเมื่อไหร่ ก็กลับมาสู้ต่อ แค่นั้นเอง

เหนื่อ ยก็คือ เหนื่อ ย ไม่ไหวก็คือ ไม่ไหว ไม่ต้องสวมบทบาทแข็งแกร่งตลอดเวลาก็ได้ ลองไม่ต้องโกหกตัวเองว่าไหว ทั้งๆ ที่ในใจอย ากจะร้องไห้วันละยี่สิบรอบ

ปล่อยวาง และเป็นคนอ่อนแอบ้างก็ได้ ยกนิ้วโป้งให้กำลังใจตัวเอง ว่าสามารถผ่านโจทย์ย ากๆ ไปอีกขั้นได้แล้ว

ความสุขอยู่ไม่ไกล มันอยู่ที่ใจเราจะมอง ทำดีไม่มีใครเห็น เป็นอะไรไหม หวังดีไม่มีใครเข้าใจ โกรธไหม

เป็นคนดีแล้วมันยุ่งย าก จะท้อไหม ทั้งหมดต้องตอบว่า ทำความดีแล้ว สุขใจไหม เมื่อความดี ดีในตัวเองแล้ว ก็แค่สุขใจในย ามที่ทำ

สุขใจในย ามที่รับรู้ สุขใจกับการเผชิญอุป ส ร ร ค และเรียนรู้ที่จะดียิ่งๆ ขึ้นไป เพราะสุดท้าย แม้ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเข้าใจ ความดีที่ทำไปนั้น ก็ยัง ดีกับตัวเราเองเสมอ

วันที่เราเหนื่อ ยล้ากับทุกสิ่ง ไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินไปทางไหน หันไปทางไหนก็ดูเหมือนจะมืดมนไปหมด

ขอแค่เราลองเปิดต า และเปิดใจ ความทุ กข์อาจทำให้เรารู้ว่า คนที่คิดว่าน่าจะเข้าใจเรามากที่สุด ตอนนี้กลับไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว

แต่กับคนที่เรามองเขาผ่านๆ ไป เขาอาจจะเป็นคนที่มาคอยให้กำลังใจ และช่วยชี้ทางให้เราเดินออ กจากความทุ กข์ได้ เพราะบางทีความทุ กข์ ก็ทำให้เรารู้ว่า ใครที่เข้าใจเราที่สุด

ไม่มีหนทางใดไกลกว่าเท้าของเรา ไม่มีภูเขาลูกใดสูงไปกว่าคนเรา ขอเพียงคุณกล้าที่จะยืนหยัด ขอเพียงคุณเลือ กที่จะก้าวผ่าน ต่อให้ภูเขาลูกนั้นจะสูงเสี ย ดฟ้าปานใด คุณย่อมเดินไปยืนอยู่บนยอดเขาได้ในสักวันหนึ่ง

ทางเดินของชีวิต คุ้มค่าเสมอ อยู่ที่ว่าคุณจะเดินยังไง คุณจะเดินกับใคร และคุณจะเริ่มเดินเมื่อไหร่

ขอบคุณที่มา getwellsoonxoxo